ชื่อเรื่อง : จ้างขุดสระน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง