ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายนาเหล่ากว้าง หมู่ที่ 7 ขนาด 1.50 x 1.50 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง