ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายวัดร่มเกล้าอุปถัมภ์ หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง