ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 1453 มุกดาหาร และ หมายเลขทะเบียน บง 5743 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง