ชื่อเรื่อง : ซื้อเสาจราจรและกระจกโค้งจราจร (กระจกนูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง