ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกของเหลว หมายเลขทะเบียน 80-6911 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง