ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง