ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างลานเมรุ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง