ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง