เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด : วันที่ 4 ของการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน เพื่อควบคุม ป้องปรามและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำตำบลร่มเกล้า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2565 การจราจรปกติ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ ได้เกิดฝนและพายุ ฟ้าคะนอง ตั้งแต่เวลา 13.00 น. อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า ยังไม่พบหรือได้รับการรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ หรือการขับขี่ที่เป็นอันตรายในพื้นที่ รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ-จุดบริการและด่านชุมชน ดังนี้ 1. คณะตรวจเยี่ยมจาก พม.จ.มุกดาหาร(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร) 2. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย 3. นายประมวล ปัททุม เกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย 4. นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า/ผอ.ศปถ.อปท.ทต.ร่มเกล้า 5. ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า 6. กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลร่มเกล้า
ผู้โพส : admin