เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การติดตามและตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนตำบลร่มเกล้า
รายละเอียด : เทศบาลตำบลร่มเกล้า โดยนายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า มอบหมายให้ นายจินดา สมประสงค์ นายสมัย อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ จ.อ.เตชพัฒน์ คำสุข ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลร่มเกล้า ลงพื้นที่ร่วมกับนายอาภรณ์ เนตรวงค์ กำนันตำบลร่มเกล้า ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านและทีมงานฝ่ายปกครองประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการติดตามและตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนตำบลร่มเกล้า ตัดไม้ถากถาง ปลูกสร้าง จับจองเป็นพื้นที่ส่วนตัว ทำลายระบบนิเวศน์และป่าต้นน้ำของตำร่มเกล้า โดยได้กำหนดวันรื้อถอนและให้ออกจากพื้นที่
ผู้โพส : admin