เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ตรวจสอบและดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีได้เหตุเพลิงไหม้คอกวัว
รายละเอียด : เทศบาลตำบลร่มเกล้า เชิญคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประจำตำบลร่มเกล้า ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้าและคณะผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นอำเภอนิคมคำสร้อย ท่านปลัดอำเภอประจำตำบลร่มเกล้า กำนันตำบลร่มเกล้า ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านตำบลร่มเกล้า และข้าราชการเทศบาลตำบลร่มเกล้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการพิจารณา ตรวจสอบและดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ร้องทุกข์หรือได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยหรือสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆตามระเบียบและหลักเกณฑ์แห่งการช่วยเหลือ โดยการประชุมพิจารณาการช่วยเหลือฯในครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีประชาชนในตำบลร่มเกล้า ได้เขียนจดหมายบอกกล่าวร้องทุกข์และขอรับการช่วยเหลือ จากกรณีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้คอกวัว หรือคอกเลี้ยงสัตว์โดยไม่ทราบสาเหตุ
ผู้โพส : admin