เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การช่วยเหลือและซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
รายละเอียด : นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า มอบหมายให้นายสมัย อาจวิชัย รองนายกเทศมนตรีฯ นายทวีศักดิ์ ปัททุม ผอ.กองช่างเ จ่าเอกเตชพัฒน์ คำสุข หน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และพนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า ให้การช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านของนางฉวีวรรณ ชาวป่า ผช.ผญบ.หมู่ 1 ต.ร่มเกล้า ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากวาตภัย ลมพายุและฝนฟ้าคะนอง ซึ่งทำให้ที่พักอาศัย ถูกพายุ ลมกรรโชกแรงพัดหลังคาบ้านเกิดความเสียหายอย่างมาก โดยเทศบาลตำบลร่มเกล้า พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและผช.ผญบ. ช่วยกันนำอุปกรณ์เครื่องมือ ช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนและขึ้นมุงหลังคาบ้านให้ใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย
ผู้โพส : admin