เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้าสามัญ สมัยที่ 3/2564 [25 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนน [24 พฤศจิกายน 2564]
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน [23 พฤศจิกายน 2564]
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียง [11 พฤศจิกายน 2564]
รณรงค์การฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID - 19 [22 ตุลาคม 2564]
โครงการยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ [20 ตุลาคม 2564]
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศบาลตำบลร่มเกล้า [18 ตุลาคม 2564]
โครงการครอบครัวไทย รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา แทนคุณแผ่นดิน [22 กันยายน 2564]
กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกัน ต้านภัยโควิด - 19 [22 กันยายน 2564]
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 (บ้านหนอกนกเขียน) [21 กันยายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง