เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
account_box สมาชิกสภา
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
น.ส.กาญจนา นักสูน
ประธานสภาฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายพินิตพงษ์ ห้วยทราย
รองประธานฯ
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายธวัชชัย สมตน
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเทพนรินทร์ บุรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายพิต อาจวิชัย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายเข็มพร ชุมศรี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นายทานประสงค์ เสียงล้ำ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นางศรัญญา สิทธิประภา
สมาชิกสภฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายลือชัย พลพลึก
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นางสุดท้าย สุขพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายภูดิท ชูวงษ์ติชาวัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)
นายยอดชาย ทองมหา
สมาชิกสภา เขต 2 (เลขานุการสภาฯ)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง