เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
account_box ชุมชน หมู่บ้าน
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายอาภรณ์ เนตรวงค์
กำนันบ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 1)หมู่ที่ 2
นายสมใจ รินโพคา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายสมใจ รินโพคา
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 2)หมู่ที่ 1
นายศรศิลป์ มาลาสาย
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายศรศิลป์ มาลาสาย
ผู้ใหญ่บ้านนิคมร่มเกล้า(ผัง 4)หมู่ที่ 3
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายสายันต์ ไชยโคตร
ผู้ใหญ่บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 4
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายคำไพ จำปา
ผู้ใหญ่บ้านคำนางโอก หมู่ที่ 5
นายสำรวย
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายสำรวย
ผู้ใหญ่บ้านสุริโย หมู่ที่ 6
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์์ไทร หมู่ที่ 7
นายนาลัย เสียงเย็น
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์์ไทร หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง