เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49130 โทร 0-4204-0227-8

เลือกตั้ง
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร-กรณีแก้ไขรายการแก้ไขสัญชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file การเพิ่มชื่อ-กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี-พ.ศ.2499 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิด-กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การรับแจ้งการเกิด-กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การรับแจ้งการตาย-ในกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การรรับแจ้งการตายเกินกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออก poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายปลายทาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย-หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file การรับแจ้างการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายยุทธจักร นนท์สะเกษ
ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง