เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
เลือกตั้ง
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ร่มเกล้า

สถิติ sitemap
วันนี้ 78
เดือนนี้6,467
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)37,166
ทั้งหมด 168,033

play_arrow กิจกรรมวิ่ง
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญร่วมลานวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานหนาวนี้ที่ร่มเกล้าและงานย้อนรอยเผ่าข่า ในวันที่ 22-23 ธันวามคม 2566 ธันวาคม ณ ลานกีฬาเทศบาลตำบลร่มเกล้า


QR CODE แบบตอบรับกิจกรรมการเดินแบบ


QR CODE กำหนดการ


การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567


ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566


กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว RomklaoFun Run 2023 “วิ่งเลาะภูดูกังหัน รับตะวันภูยางเดี่ยว” วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ณ ทุ่งกังหันลมร่มเกล้าฯ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
QR CODE สมัครออนไลน์ และ เข้าร่วมกลุ่มcamera_alt ภาพกิจกรรม
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเกล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมหารือ การจัดกิจกรรมลอยกระทง งานย้อนรอยเผ่าข่า และงานหนาวนี้ที่ร่มเกล้า
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมข้าราชการและพนักงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลร่มเกล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
รายงานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : pageview21
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลร่มเกล้า ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin1 | เปิดอ่าน : pageview24

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่มเกล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview13

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
โทร : 095-6013908
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
โทร : 095-6013908
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
โทร : 086-4516450
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
โทร : 086-4516450

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลร่มเกล้า