เทศบาลตำบลร่มเกล้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ร่มเกล้า
อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
เลือกตั้ง
อีเมล์กลาง
Web mail
ทต.ร่มเกล้า
camera_alt ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมโครงการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
โครงการจังหวัดสะอาด "มุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด"
เยี่ยมเยียนผู่ป่วยติดเตียง
โครงการ ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง หมู่ที่ 7
โครงการ ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง หมู่ที่ 3
โครงการ ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง หมู่ที่ 2
โครงการ ร่มเกล้าน่าอยู่ น่ามอง หมู่ที่ 1
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและหรือผู้อำนวยการกอง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันทำงานหรือวิธีการทำงานอื่นที่เหมาะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
กำหนดแนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home และการสลับวันทำงานหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
แนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : apple | เปิดอ่าน : pageview6
ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview222

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
โทร : 095-6013908
นายวีระศักดิ์ กุลบุญมา
นายกเทศมนตรีตำบลร่มเกล้า
โทร : 095-6013908
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
นายเนรศ อินทะกอง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลร่มเกล้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

สถิติ sitemap